Reserveren
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Welkom in de boetiek van de Thermen van Spa !

Wij stellen het vertrouwen op prijs dat u in ons stelt en wij houden ten volle rekening met uw rechten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken u duidelijk wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek aan en uw aankopen in onze winkel.

Artikel 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt u zonder voorbehoud onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2. Bestelprocedure
Alle bestellingen die geplaatst worden via de website van de winkel van de Thermen van Spa wordt geacht definitief te zijn na de hieronder vermelde vijf opeenvolgende stappen. Elke stap wordt achtereenvolgens gezet door te “klikken” op een icoon of bevestigingsknop.
Indien de koper een deel van zijn bestelling wenst te wijzigen, klikt hij op de knop “back” van zijn browser. Bij de laatste bevestiging, vermeld in artikel 2, e, verbindt de koper zich contractueel.

 1. Selectie van het product
  Via een interne zoekrobot en door in onze catalogus per categorie te browsen kan de koper de referenties over onze artikelen zien. Uit de verschillende resultaten van zijn zoektocht selecteert de koper het product dat hij denkt te zullen aanschaffen via de knop “kopen”. Een “winkelwagentje” met het geselecteerde product verschijnt op het scherm. De koper kan andere artikelen aan zijn winkelwagentje toevoegen door te klikken op de knop “verdergaan” of zijn bestelling afronden door te klikken op de knop “bestellen”.
 2. Identificatie
  Na het selecteren van het product moet de koper zich identificeren om de geselecteerde artikelen te kunnen kopen. De koper moet zich voor zijn eerste aankoop registreren bij de winkel van de Thermen van Spa en het formulier volledig, eerlijk en volgens de velden van het formulier invullen. Zo wordt een “account” gecreëerd. De login bestaat uit een e-mail van de gebruiker en een paswoord. Als er een identificatiefout gedetecteerd wordt door de winkel van de Thermen van Spa, verschijnt er een foutmelding.
 3. Leveringswijze
  De Thermen van Spa leveren de voorgestelde producten op de website www.thermesdespa.com exclusief in België. De producten worden naar het leveringsadres opgestuurd dat de klant heeft vermeld op het ogenblik van zijn identificatie, bij het plaatsen van de bestelling. In geval van een invoerfout van het betrokken postadres of het niet ontvangen van het pakket binnen de hieronder vermelde termijn, kunnen de Thermen van Spa niet aansprakelijk worden gesteld. In de deelname in de leveringskosten zijn alle taksen inbegrepen. De leveringskosten worden in geen geval terugbetaald. De Thermen van Spa maken gebruik van de firma B-post en kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van de verplichtingen van de besteller, ook niet in geval van vertraging van de leveringstermijn hierna bedoeld, ten gevolge van eventuele storingen of gehele of gedeeltelijke staking van deze firma. Het pakket wordt aan de firma toevertrouwd bij de bestelling uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van de volledige betaling van het bedrag van de bestelling. De leveringstermijn bedraagt tussen de 2 en 5 dagen in functie (details vermeld bij de bestelling). De risico’s verbonden aan het doorgeven van de bestelling, namelijk verlies of schade, zijn voor rekening van de klant vanaf het ogenblik van de bestelling. De Thermen van Spa maken gebruik van de diensten van de firma B-post en wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van problemen met het transport van deze niet-beveiligde verzending. Het is echter voor de koper mogelijk om een door de post beveiligde verzending te vragen op uitdrukkelijk verzoek per e-mail bij het plaatsen van de bestelling. De bijkomende kosten zijn dan voor rekening van de klant.
  Onjuiste leveringsadressen vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 4. Betalingszwijze
  De koper wordt gevraagd een facturatie-adres in te geven, dat een ander mag zijn dan het leveringsadres. De informatie over de betalingswijze worden hem meegedeeld, evenals de modaliteiten om eventuele kortingen te verkrijgen via invulvelden.
 5. Bevestiging
  De koper krijgt ter bevestiging een webpagina te zien met de details van zijn de bestelling die hij heeft geplaatst. De details van de bestelling bevatten:
 • Het aantal bestelde artikelen;
 • De totale prijs van de bestelling btw inclusief en de eventuele portkosten;
 • Het leveringsadres en de leveringswijze;
 • Het facturatie-adres;
 • De betalingsmodaliteiten;

Voor elk artikel vermeldt het detail van de bestelling:

 • De omschrijving;
 • De prijs btw inclusief;

Als de koper zijn bestelling wenst te bevestigen, klikt hij op de knop “De bestelling bevestigen”. Onverminderd de artikels met de benaming “Uitvoering van de bestelling”, “Bestelling en betaling” en “Recht om af te zien van de overeenkomst” is de koper gebonden tegenover de Thermen van Spa wanneer hij zijn bestelling definitief valideert door te klikken op het icoon “De bestelling bevestigen”. Als er een fout in de bestelling gedetecteerd wordt, verschijnt er een foutmelding.

Artikel 3. Uitvoering van de bestelling
De Thermen van Spa zijn gebonden door de bestelling die de koper plaatst vanaf het sturen van een ontvangstbevestiging ter bevestiging van de aanvaarding van de Thermen van Spa om deze te verwerken. De Thermen van Spa behouden zich immers het recht voor om de bevestiging van de bestelling aan andere voorwaarden te koppelen, ze op te schorten of ze te weigeren in de volgende limitatief opgesomde gevallen:

 • Onvolledige on onjuiste bestelbonnen;
 • Meedelen van duidelijk foutieve gegevens;
 • Niet-betaling van vorige bestellingen;
 • Bestellingen voor een abnormaal hoog aantal artikelen;
 • Bestellingen voor een abnormaal hoog totaal bedrag;

De Thermen van Spa sturen zo snel mogelijk een e-mail naar de koper ter bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging bevat:

 • De referenties van de Thermen van Spa (zie artikel 16 “Contact en klantendienst”)
 • De details van de bestelling zoals opgesomd in artikel 2, e, met inbegrip van de totale prijs van de bestelling;
 • Een uittreksel van de leveringsmodaliteiten en een url om rechtstreeks toegang te hebben;
 • Een uittreksel van de modaliteiten van het recht om af te zien van de overeenkomst uit te oefenen en een url om rechtstreeks toegang te hebben;

Artikel 4. Bewijs
De gegevens geregistreerd door de Thermen van Spa vormen het bewijs van alle transacties uitgevoerd door de Thermen van Spa en zijn klanten. De gegevens geregistreerd door het betalingssysteem van de Thermen van Spa vormen het bewijs van de transacties.

Artikel 5. Artikelen en prijzen
Alle artikelen die door onze winkel worden voorgesteld worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig de dag van de raadpleging van de website. Ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. In de prijzen van de producten zijn de verzendingskosten niet inbegrepen, die bovenop de prijzen van de producten aangerekend worden, aangekocht volgens de modaliteiten hierna bepaald en zoals vermeld aan de klant voor het valideren van de bestelling. In de vermelde prijzen is de Belgische btw inbegrepen. De Belgische btw is voor alle consumenten verplicht. In elk geval dienen de btw-plichtige consumenten hun BTW-nummer bij hun bestelling op te geven. De Thermen van Spa behouden zich het recht voor om de bestelling op te schorten indien deze informatie aan hen niet meegedeeld zou worden of indien het doorgegeven nummer onvolledig of foutief zou blijken. De Thermen van Spa kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de aanbiedingen. Aarzel niet om ons een fout via het formulier te melden, wij zullen ze verbeteren na ontvangst van uw e-mail.

Wij doen ons best om de beschikbaarheid van de producten op de website www.thermesdespa.com te verzekeren zo lang de voorraad strekt. Indien er een of meerdere producten onbeschikbaar zijn, zal de klant daarvan via e-mail op de hoogte worden gebracht uiterlijk binnen de 2 werkdagen na de bestelling en zal hij de mogelijkheid hebben om de bestelling van het ontbrekende artikel te wijzigen, te annuleren of te behouden, in overleg met de Thermen van Spa. Als de klant zijn bestelling behoudt ondanks de tijdelijke onbeschikbaarheid, aanvaardt hij langere leveringstermijnen dan die hierna vermeld. De verzendingskosten van een eventuele tweede pakker, omwille van de onbeschikbaarheid van een of meerdere producten van deze zelfde bestelling, zijn voor rekening van de Thermen van Spa.
De Thermen van Spa zijn in geen geval aansprakelijk bij een definitief voorraadtekort van een of meerdere producten en behouden zich het recht voor om op elk ogenblik hun collectie te wijzigen en de lijst en de assortimenten producten te veranderen. De foto’s van de producten op de website www.thermesdespa.com zijn niet contractueel.

De producten voorgesteld op de website
Wij nodigen u uit om de omschrijving van elk product te bekijken om de kenmerken ervan te leren kennen; in geval van twijfel of indien u bijkomende inlichtingen wenst, aarzel dan niet om de verkoper te contacteren. Het advies en de omschrijvingen van het product worden verstrekt bij wijze van informatie over het gebruik en het verwachte resultaat. In geval van onjuist gebruik door de klant of bij een minder efficiënt resultaat dan de klant had verhoopt, zijn de Thermen van Spa in geen geval aansprakelijk voor de eventuele ongemakken of het gebrek aan resultaat. De producten voorgesteld op deze website zijn hypoallergeen. Nochtans bestaat de kans dat de klant altijd allergisch kan zijn voor een of meerdere specifieke componenten. In geval van twijfel over de samenstelling van een product kan de klant de verkoper contacteren via de hieronder vermelde gegevens. Wij raden de klant aan op voorhand een test te doen op een klein deel van het gelaat of de hals (of in de vouw van de arm voor de specifieke producten voor het lichaam) en als er binnen de 24 uur geen reactie wordt vastgesteld, kan de klant het product aanbrengen op het gehele gezicht en/of de gehele hals (of het gehele lichaam wat de specifieke producten voor het lichaam betreft). In geval van een allergische reactie kunnen de Thermen van Spa niet aansprakelijk gesteld worden.

Betaling via kredietkaart
De betalingen via kredietkaart worden uitgevoerd op de beveiligde website van de firma PAYPAL. Bij het valideren van uw bestelling wordt u automatisch doorgestuurd naar de website www.paypal.com om de betaling uit te voeren. Er zal geen informatie met betrekking tot uw kredietkaart gevraagd worden of op onze website geregistreerd worden.  U kunt op onze website ook betalen met bancontact via het OGONE-platform.

Betaling via overschrijving
U kunt ook uw aankopen doen door op voorhand te betalen via bankoverschrijving op onze rekening BNP PARIBAS FORTIS nr. 001-4042060-49
IBAN: BE97001404206049
BIC / SWIFT-Code: GEBABEBB
Bank: BNP PARIBAS FORTIS SPA Rekening 001-4042060-49
of elektronisch als u over software voor bankdiensten beschikt. Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling verwerkt en ontvangt u een bevestiging via e-mail.
Bij het toekennen van een bijzondere betalingstermijn, maakt de niet-betaling van een factuur op de contractuele vervaldatum elk ander verschuldigd bedrag opeisbaar, ongeacht de vervaldatum.

Bij de niet-betaling op de vervaldatum is er van rechtswege een forfaitaire contractuele vergoeding van 15% van het resterende saldo verschuldigd, met een minimum van 40 EUR. Bovendien is er, zonder dat er een ingebrekestelling noodzakelijk is, een vertragingsinterest verschuldigd van 12% het jaar vanaf de vervaldag tot de dag van de volledige betaling, buiten alle andere uitgaven en alle mogelijke gerechtskosten. De Thermen van Spa blijven eigenaar van de verkochte goederen tot aan de volledige betaling van de prijs. Indien wij een beroep zouden moeten doen op een incassobureau, zouden de bijkomende kosten die al onze onkosten dekken daar bovenop komen bij wat u ons al verschuldigd bent. Wij zullen u dan ook op onze zwarte lijst plaatsen, met als gevolg dat wij nooit meer een bestelling van u zullen aanvaarden.

Artikel 6. Portkosten
Er worden 6 euro btw inclusief portkosten aangerekend bovenop de bestelde artikelen (voor een pakket van maximum 2 kilo), behalve voor het versturen van geschenkbonnen. Dat is gratis.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid
Wij kunnen niet garanderen dat de toegang tot de website “http://www.thermesdespa/boutique/catalog” nooit onderbroken zal worden of fouten zal bevatten. Wij garanderen geen resultaten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van “http://www.thermesdespa/boutique/catalog” en ook niet de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze website Deze website wordt voorgesteld door de Thermen van Spa “als dusdanig”. De Thermen van Spa gaan geen enkele verbintenis of garantie aan van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de goede werking van de website en de inlichtingen, de inhoud, de artikelen of de producten die daar worden voorgesteld. In de maatregel bepaald door het toepasselijk recht wijzen de Thermen van Spa alle garanties af, uitdrukkelijk of stilzwijgend, waaronder maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald gebruik. De Thermen van Spa kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, waaronder maar niet beperkt tot, de directe en indirecte schade.

Artikel 8. Talen
De Thermen van Spa bieden hun online bestelprocedure aan de kopers aan in het Frans, Nederlands, Duits en Engels. Het Frans is authentiek in geval van betwisting.

Artikel 9. Archivering
De contracten afgesloten via de website van de winkel van de Thermen van Spa worden gearchiveerd door de Thermen van Spa maar worden niet ter beschikking gesteld van derden  – ongeacht het feit of zij al dan niet kopers zijn  – ten opzichte van de Thermen van Spa.

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
Bezoek onze pagina over dit onderwerp (het respecteren van de persoonlijke levenssfeer) voor meer informatie.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik zijn bevoegd.

Artikel 12. Contact en klantendienst
Per e-mail:
info@thermesdespa.com
U kunt ons contacteren via het formulier.

Per telefoon
U kunt ons bellen op +32 (0)87 77 25 60

Per fax
U kunt ons een faxbericht sturen op +32 (0)87 77 50 66

Per post
U kunt ons een brief sturen naar volgend adres:
De Thermen van Spa
Colline d’Annette et Lubin
4900 Spa
België
Ons btw-nummer is BE 0860.191.545.

Recht om af te zien van de overeenkomst

Overeenkomstig de Belgische wet van 6 april 2010 op de marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de koper in de hoedanigheid van consument over een termijn van 14 werkdagen, na de leveringsdatum van de bestelling, om eventueel bekend te maken dat hij van zijn aankoop afziet.
De kennisgeving van uw beslissing om af te zien van de overeenkomst kan gebeuren via e-mail, fax of aangetekend schrijven.
In geval van geldige verzaking dient u de artikelen in hun originele verpakking terug te sturen binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf het versturen van de e-mail, fax of aangetekend schrijven met uw beslissing om af te zien van de overeenkomst, met de factuur als bijlage. Na ontvangst van het teruggestuurde artikel betalen wij het bedrag van de betrokken bestelling terug via bankoverschrijving, op voorwaarde dat geen ander element betwist wordt. De verzendingskosten voor het terugsturen van het artikel zijn voor uw rekening, behalve in geval van niet-conforme levering. […]

Volgende zaken worden echter niet meer teruggenomen:

 • gebruikte, niet-intacte producten (naweging)
 • producten waarvan de verpakking niet meer intact is, geopend is, beschadigd is.
 • producten die niet meer in hun oorspronkelijke verpakking zitten.
 • producten waarvan de bewaringsvoorwaarden niet werden nageleefd.

De Thermen van Spa wijzen hun klanten erop dat

 • De producten op de website www.thermesdespa.com uit de buurt van vocht, te hoge temperaturen of te intense lichtsterkte bewaard moeten worden. Het terugsturen van het artikel gebeurt op kosten van de klant. Het pakket moet voldoende gefrankeerd zijn, anders wordt het geweigerd en teruggestuurd naar de afzender.
 • De cadeaubonnen kunnen enkel gebruikt worden op onze website
 • De cadeaubonnen worden niet herladen
 • De cadeaubonnen worden niet omgeruild in cash

Contact en klantendienst

Per e-mail:
info@thermesdespa.com
U kunt ons contacteren via het formulier.

Per telefoon
U kunt ons bellen op +32 (0)87 77 25 60

Per fax
U kunt ons een faxbericht sturen op +32 (0)87 77 50 66

Per post
U kunt ons een brief sturen naar volgend adres:
De Thermen van Spa
Colline d’Annette et Lubin
4900 Spa
België

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De Thermen van Spa respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer.
Wij stellen het vertrouwen op prijs dat u in ons stelt en alle persoonlijke gegevens die u aan ons meedeelt zullen met de grootste voorzichtigheid en in alle vertrouwelijkheid behandeld worden.

Wij verzamelen persoonlijke informatie om uw bestellingen zo snel en zo vlot mogelijk te verwerken.

Deze informatie dient ook om u gepersonaliseerde diensten voor te stellen die rekening houden met uw smaken en voorkeuren.

De Thermen van Spa leven de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998 houdende omzetting van de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de toestemming van de persoon verkregen moet worden om persoonsgegevens over die persoon te verzamelen; dat de persoonsgegevens relevant, passend en exact zijn; en ten slotte dat ze verzameld moeten worden voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. De persoon van wie de persoonsgegevens verzameld worden moet beschikken over een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Ten slotte verplicht de wet het aangeven van een geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  Wat zijn de gevraagde inlichtingen? Waarvoor dienen ze? Wanneer u een artikel koopt, vragen wij u ons de volgende inlichtingen te verschaffen:

 • Uw e-mailadres
 • Uw naam en voornaam
 • Uw telefoonnummers
 • Eventueel uw BTW-nummer
 • Uw verzending- en facturatie-adres Indien u met kredietkaart wenst te betalen, wordt u de volgende informatie gevraagd op de website van PayPal (www.paypal.com).
 • Het nummer van uw kredietkaart, de vervaldatum en de code met 3 cijfers (CVV). BELANGRIJK: De Thermen van Spa hebben geenszins toegang tot de informatie over uw kredietkaart.

Wij verwijzen naar uw aankopen en bezoeken op onze website om u meer gepersonaliseerde diensten voor te stellen.

Met die informatie kunnen wij u suggesties en aanbevelingen doen die voor u nuttig en kostbaar kunnen zijn.

Wij geven u dan altijd de mogelijkheid uw wens kenbaar te maken om dergelijke informatie niet te ontvangen. Als u dergelijke gepersonaliseerde informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven door hier te klikken, uw paswoord in te geven en uw beslissing kenbaar te maken op de pagina “u uitschrijven”. Wij kunnen van deze inlichtingen ook gebruik maken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen en speciale aanbiedingen die u kunnen interesseren. De Thermen van Spa zullen u steeds de mogelijkheid geven om deze informatie niet te ontvangen.

U dient enkel een e-mail te sturen naar info@thermesdespa.com om geen promotie-emails meer te ontvangen of door te klikken op de link die zich onderaan op al ons promotie-emails bevindt. U kunt uw gegevens rechtstreeks aanpassen via de website (bij uw bestelling) of door een e-mail te sturen naar info@thermesdespa.com.

Door gebruik te maken van de website van de winkel van de Thermen van Spa aanvaardt u het beleid inzake het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van de Thermen van Spa en gaat u ermee akkoord dat de Thermen van Spa uw gegevens verzamelen en gebruiken overeenkomstig de hier vermelde bepalingen.