Reserveren
De Thermale Federatie van Belgie

De Thermale Federatie van Belgie

De Thermale Federatie van Belgie groepeert de thermale steden Chaudfontaine en Spa alsook de aanleunende activiteiten.

De Thermale Federatie

Wie zijn wij?

De Thermale Federatie van Belgie bestaat sinds 1 december 1953. Zij groepeert de thermale steden Chaudfontaine en Spa alsook de aanleunende activiteiten: toerisme, geneeskunde. hotellerie. botteling en thermalisme.

Voorzitterschap.

Het voorzitterschap van de Thermale Federatie van België wordt alternerend gedurende periodes van 5 jaar waargenomen door de stad Chaudfontaine en de stad Spa. Op dit ogenblik is de macht in handen van Philippe Labalue, schepen van Gezondheid, Toerisme en Thermalisme van Chaudfontaine.

Onze missie

Momenteel zijn onze voornaamste missies de volgende:

  1. Bekomen van een officiële erkenning van het thermalisme in België
  2. De samenwerking, de ontwikkeling, en de gemeenschappelijke belangenbehartiging verdedigen in de Belgische thermale centra, dit alles onder constante ontwikkeling van de eigenheid van elk van de centra.
  3. Ontwikkelen, bevorderen en ondersteunen van de thermale activiteit en toeristische activiteiten direct en indirect verbonden aan het thermalisme.
  4. Belgische vertegenwoordiger zijn voor het thermalisme.
  5. Ontwikkelen van samenwerking tussen de thermale centra van de aangrenzende landen  met eventuele uitbreiding naar gans Europa.

 

Geschiedenis

De oprichting van de Thermale Federatie van België

De Thermale Federatie van België werd opgericht op 1 december 1953 door Arthur Haulot, Commissaris Generaal van Toerisme. In die tijd groepeerde de federatie de volgende drie thermale steden.

Chaudfontaine, door  Victor Hugo « La Violette des stations thermales » genoemd;
Oostende, geliefd door Leopold II. Hij had zelf de eerste ontwerpen gemaakt van het Paleis van de Thermen, maar overleed vooraleer zijn wens gerealiseerd was. Het waren Albert I en Koningin Elisabeth die het “Thermae Palace” in 1933 inhuldigden.

Spa, parel van de Ardennen, waarvan de bekendheid teruggaat tot in de XVe eeuw.
In eenzelfde tijd werd de unanieme beslissing genomen om de Société belge d’Hydrologie et de Climatologie médicales als raadgever te aanvaarden. Deze laatste ondersteunt de Thermale Federatie, de statuten bevestigen dit. Twee geneesheren van elk station komen voor op de lijst van de Stichters van de Thermale Federatie van België.

Enkele belangrijke sleutelmomenten in de evolutie:
  • 1959 – De Minister van Gezondheid erkent het thermalisme. Meer nog, de “Thermale dagen”, opgericht door de Société d’Hydrologie zien het licht.
  • 1986 – De stad Oostende verlaat de Thermale Federatie. Inderdaad, de bron werd niet meer geëxploiteerd en het zwembad “Thermae Palace” werd gesloten.
  • Eind van de jaren ’80 – Het RIZIV voert budgetaire besparingen door.
  • 1991 – De terugbetaling van thermale kuren wordt afgeschaft, dit is het einde van het sociale thermalisme.
  • Heden – Zowel in Spa als in Chaudfontaine stelt het thermalisme zich onder een nieuwe vorm voor, moderner, geavanceerde technieken en een comfort dat voldoet aan de eisen van onze tijd.